ForsidenHolsted Nyt

Formålet med hjemmesiden er at udsende   nyheder,

hvor alle frit kan indsende arrangementer og informationer,

samt tilmelde sig modtagelse af nyhedsbrevet til: post@holstednyt.dk


Det er ikke meningen, at det skal være en konkurrent til pressen (aviser og ugeblade),

men at samle hvad der sker - på en overskuelig måde.


Nyhedsbrevet forventes udsendt ca hver 14. dag.


Nyhedsbrevet skal indeholde en  beskrivelse af arrangementet,

med henvisning til f. eks. annonce, artikel eller hjemmeside.


En forudsætning for at nyhedsbrevet bliver interessant er,

at der indsendes mange  oplysninger om arrangementer og informationer.